مطالب توسط admin

رنگ بندی و تنوع سقف

رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و تنوع سقف رنگ بندی و […]

دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا

دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر و صدا دیوارهای پیش ساخته و مشکل سر […]

آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته

آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش ساخته آتش سوزی و ساختمان پیش […]

امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله

امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و زلزله امنیت ساختمان پیش ساخته و […]

دیوار بتنی پیش ساخته

دیوارهای بتنی پیش ساخته، دیوارهای عایق و سبک تری بوده، و آماده اجرا در محل پروژه می باشند. شرکت پانل گستر با ۳۵ سال سابقه در زمینه تولید و اجرای این دیوار ها در حال فعالیت می باشد.

مراحل نصب دیوارهای پیش ساخته

۱ – بند کشی کف ۲ – نصب ریل ۳ – نصب پانل ۴ – اتمام نصب پانل ۵ – خط کشی (ایجاد بریدگی در پانل ها) ۶ – نصب لوله و تاسیسات ۷ – نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز) ۸ – نصب جعبه الکتریسیته (جعبه فیوز) ۹ – ماده سفید کننده (فلکسی کاری) ۱۰ […]